sábado, 13 de julio de 2013

1th All Japan Kendo 8-dan Tournament 2013 Final

ISHIDA M- TANI YAMANAKA Me- FURUKAWA OSAWA TM- KANAKI TANI M- MATSUDA HIGASHI -MK MATSUDA MATSUDA M- FUNATSU ISHIDA M- INADOMI Ippons -Round3-FINAL- 11th All Japan Kendo 8-dan Tournamen 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario