jueves, 9 de abril de 2009

GRADOS DE KOBUDO

AMARILLO (5º Kyu)

BO
Hojoundo ichi
Bo kihon ichi
Kumi bo ichi y Bo kihon ichi kata kumiwaza

NARANJA (4º Kyu)

BO
Hojoundo ni
Bo kihon ni
Kumi bo ni y Bo kihon ni kata kumiwaza
SAI
Hojoundo ichi

VERDE (3º Kyu)

BO
Hojoundo san
SAI
Hojoundo ni
Sai kihon ichi
TUNKUWA
Hojoundo ichi

AZUL (2º Kyu)

BO
Kumi bo san
SAI
Sai bunkai kihon ichi
TUNKUWA
Tunkuwa kihon ichi
NUNCHAKU
Hojoundo ichi

MARRON (1er Kyu)

BO
Shushi no kon
SAI
Matayoshi no sai dai ichi
TUNKUWA
Tunkuwa kihon ichi kata kumiwaza
NUNCHAKU
Hojoundo ni

NEGRO (Yu Shikaku)

BO
Choun no kon
Shushi no kon kata kumiwaza
SAI
Sai kihon ichi kata kumiwaza
TUNKUWA
Matayoshi no tunkuwa dai ichi
NUNCHAKU
Nunchaku dai ichi

NEGRO (sho Shikaku)

BO
Sakugawa no kon
Choun no kon kata kumiwaza
SAI
Sai hojoundo san
Matayoshi no sai dai ni ( Sancho Sai)
NUNCHAKU
Nunchaku dai ni

No hay comentarios:

Publicar un comentario